Worden goede leiders geboren of gemaakt?

Serie Myth busting STELLING Training heeft geen zin, want goede leidinggevenden worden als leider geboren, niet gemaakt. FEITEN Een onderzoek van Berenschot laat zien dat aan een manager die deelneemt aan een Management Development (MD) programma jaarlijks gemiddeld 2.976 euro wordt besteed, terwijl een niet-leidinggevende voor 714 euro wordt opgeleid. Relevant dus om te weten of … Lees verder Worden goede leiders geboren of gemaakt?

Hoe platter de organisatie, hoe beter?

Serie Myth busting STELLING Plattere organisaties, met minder hiërarchische lagen, presteren beter. Doordat steeds meer informatie beschikbaar is voor steeds meer mensen, zijn steeds minder managers nodig. FEITEN In 1986 rapporteerde gemiddeld nog 4,4 fte direct aan de ceo, in 2008 was dit gestegen tot 9,8 fte, blijkt uit grootschalig onderzoek bij ruim 300 bedrijven. Die … Lees verder Hoe platter de organisatie, hoe beter?

Wie weet beter wat je kunt: jij of je manager?

Serie Myth busting Stelling Nu we steeds meer een beroep doen op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, kun je mensen ook best zelf hun eigen prestaties laten beoordelen.  Feiten Toen aan een groep hoogleraren werd gevraagd of zij in hun werk beter zijn dan een gemiddelde collega, antwoordde 94 procent bevestigend. Bij studenten zei 70 procent bovengemiddeld … Lees verder Wie weet beter wat je kunt: jij of je manager?