Management Development is geen off-the-shelf product, althans: niet zoals ik het aanpak. Er bestaat geen one-size-fits-all. Er is altijd een context waarbinnen leiding wordt gegeven en er zijn altijd business vraagstukken die de manager voor uitdagingen stelt. Sterker nog: de context en de vraagstukken vormen nu juist de voedingsbodem op basis waarvan je leert. Ik maak daar graag gebruik van. Het maakt de management training of het management development programma concreet, tastbaar en levert een goed rendement. Uiteraard valt er nog veel meer te vertellen, vandaar dat ik je dan ook van harte uitnodig om contact op te nemen.

Ter illustratie geef ik hieronder alvast een aantal voorbeelden van door mij ontworpen en uitgevoerde management development opdrachten:

Media- en communicatie service provider

Context

·       Fusie van drie partijen

·       Behoefte aan post merger programma voor leidinggevend kader in voorbereiding op het aansturen van de nieuwe organisatie

Vraag

·       Ontwerp en voer het post merger programma uit dat leidinggevenden voorbereidt op hun nieuwe rol in de nieuwe organisatie

Doelgroep

Leidende coalitie (directie plus verandermanagers) en 3e echelon managers (totaal 56 deelnemers)

Aanpak

·       Focus op eigenaarschap nemen van de nieuwe rol en succesvol maken van de nieuwe jonge organisatie

·       Directieleden vanuit de eigen portefeuille betrokken als deelnemer, spreker en begeleider (leidende coalitie)

·       Programma (doorlooptijd 1 jaar) met zes tweedaagse modules: Kick off; Self & Stream; Structure & Style; Systems; Skills & Staff; Shared Values

·       In werkvormen gebruik gemaakt van drie leerstromen (conceptueel, experimenteel en reflectief)

·       In modules grote variatie aan werkvormen ter ondersteuning van de leerstromen, waaronder: vertrouwensval, straatinterview (klantinterview), TV workshop, rollenspel, simulatie, boksworkshop, persoonlijkheidsvragenlijst, competentiespel

Resultaat

·       Leidinggevenden toegerust voor nieuwe rol in de organisatie

·       Eenheid in visie, besturingsfilosofie en beelden ten aanzien van de nieuwe organisatie

·       Hechte groep leidinggevenden die vanuit ondernemerschap kijken naar de eigen rol, die van hun collega’s en de ambities van de organisatie

Pakket en post service dienstverlener

Context

Klant overweegt haar afdeling IT te outsourcen naar een grote IT leverancier. Vooruitlopend hierop wil de klant de leidinggevenden binnen IT voorbereiden op hun rol als ‘kwartiermaker’ en begeleider van de verandering. Zij zullen immers zelf overstappen en hun medewerkers helpen de overstap te maken, waarbij de klant wil zorgen dat de dienstverlening op het peil blijft zoals het was en met zo min mogelijk vertrek van medewerkers van IT.

Vraag

Help de leidinggevenden voorbereiden op hun rol als ‘kwartiermaker’ en begeleider van de verandering.

Doelgroep

Zes ‘managers van managers’ en 12 eerstelijnsmanagers

Aanpak

Zelf veranderen en tegelijkertijd anderen helpen te veranderen, is de tweeslag die moest worden bereikt. Enerzijds vraagt dat dus een individuele verandering, waarbij wellicht nog weerstand overwonnen moet worden, en anderzijds vraagt dat om procesvaardigheden om anderen te helpen veranderen. In de aanpak is dan ook op deze tweeslag ingezet en zijn in een periode van 6 maanden 6 workshops gehouden. Binnen het programma is een splitsing gemaakt tussen leidinggevenden die meer op strategisch en tactisch niveau opereren en leidinggevenden die meer op operationeel niveau werkzaam zijn. Voor de eerste groep lag het accent van de workshops op het houden van regie op de verandering en het zijn van de leidende coalitie in de verandering, voor de tweede groep lag het accent op het begeleiden van de verandering in het directe contact met medewerkers (met onderwerpen zoals omgaan met weerstand, gesprekstechnieken, motiveren en opnieuw contracteren).

Resultaat

·       Leidinggevenden die beter toegerust de overstap aan kunnen, zelf en in relatie tot hun rol als leidinggevende van anderen

·       Ontwikkeling van procesvaardigheden (gesprekstechnieken, omgaan met weerstand)

·       Kennis van veranderkunde (modellen en hulpmiddelen) en de toepassing daarvan

Leverancier van bedrijfssoftware

Context

Klant heeft als onderdeel van de bedrijfsstrategie in een aantal hoge lonenlanden medewerkers ontslagen en tegelijkertijd in een aantal lage lonenlanden nieuwe medewerkers aangenomen. Er is gekozen voor een snelle transitie met als gevolg dat in korte tijd veel nieuwe medewerkers zijn aangenomen, waaronder veel jonge, relatief onervaren managers.  In een van de lage lonenlanden is voor de jonge managers een extra bijzondere uitdaging het omgaan met veel verschillende nationaliteiten.

Vraag

Geef leidinggevenden handvatten zodat ze beter om kunnen gaan met veel verschillende nationaliteiten in het team, beter conflicten kunnen managen en steviger hun rol als manager op weten te pakken.

Doelgroep

20 Poolse eerstelijnsmanagers

Aanpak

In een tweedaagse training is veel ruimte genomen voor oefenen en gamification. Vanwege de relatieve onervarenheid van de managers is de focus in sterke mate gericht geweest op gesprekstechnieken, performance management, motiveren, situationeel leiderschap. Hofstede’s cultuurdimensies zijn gebruikt als kapstok om conflicten in multinationale teams te duiden en aan de hand van casuïstiek te oefenen met het omgaan met- en reageren op conflicten.

Resultaat

·       De tweedaagse training heeft de managers een goede boost gegeven, smaakte naar meer, en was voor deze managers een opmaat naar een groter, organisatie breed management development programma dat ik heb ontworpen en wat nu loopt.

·       Leidinggevenden die beter toegerust zijn, zich steviger in hun rol voelen

·       Ontwikkeling van procesvaardigheden (gesprekstechnieken, omgaan met weerstand)