De wereld verandert, nu jij nog!

Competentie Aanpassingsvermogen ontwikkelen

betrouwbaarheid

Serie Competentieontwikkeling

“Moeilijk om bij te houden, al die veranderingen in mijn werk. Het kost me moeite om me aan te passen… Ik zou graag makkelijker met veranderingen om willen gaan, me makkelijker aanpassen… Dit keer de beren op de weg gewoon negeren… Wat kan ik zelf doen, welke boeken en trainingen helpen me verder?”

Aanpassingsvermogen

Wat doe je als je je makkelijk aanpast aan veranderde omstandigheden? Uit wat voor gedragingen blijkt dat? Ter illustratie een aantal gedragsvoorbeelden:

  • Heeft weinig tijd nodig om over te schakelen op een andere taak.
  • Blijft effectief wanneer taken onverwacht veranderen.
  • Past gemakkelijk de eigen werkwijze aan.
  • Past zich snel en effectief aan als hij/zij voor een andere doelgroep moet gaan werken.
  • Vindt in een voor hem/haar nieuwe groep snel een passende rol.

“Ik wil deze competentie ontwikkelen”

Ontwikkelbaarheid

Deze competentie is voor een belangrijk deel in de persoon verankerd. Dat maakt dat voor sommige mensen de competentie moeilijk te ontwikkelen zal zijn. Ruimte voor ontwikkeling creëer je door enerzijds meer inzicht te krijgen in verwachtingen uit de organisatie en anderzijds door actief feedback te vragen op eigen handelen.

 Ontwikkeltips

  • Evalueer je optreden van de afgelopen maand en ga na wanneer je weinig aanpassingsvermogen toonde. Wat wilde je bereiken in de betreffende situaties? Wat of wie weerhield je om jezelf aan te passen? Bespreek jouw bevindingen met je leidinggevende.
  • Wees alert op wat de ander denkt, en bedenk hoe je kunt aansluiten bij diens ideeën.
  • Zoek zelf actief de verandering op in werkzaamheden binnen jouw bereik. Probeer eens een andere aanpak, vraag hoe een collega tegen een probleem aankijkt en kijk eens vanuit diens perspectief naar de situatie.

 Boeksuggesties

Ontdek je sterke punten – Een revolutionair programma om unieke talenten te ontwikkelen – Marcus Buckingham

Werken met Leren Veranderen – Werkboek voor veranderaars in opleiding en praktijk – Hanna Boersema-Vermeer, Gertjan de Groot, e.a.

Ja-maar… Omdenken – Kijk-denk-creëer – Berthold Gunster

Gedoemanagement – Gedoe is pas gedoe als jij er gedoe van maakt – Frank Schurink

Je bent wat je doet – Van zelfkennis naar gedragsverandering – Roos Vonk

Suggesties voor trainingen

Voor het ontwikkelen van deze competentie ligt het inschakelen van een coach meer voor de hand. Behalve een coach is een training gericht op persoonlijke effectiviteit met voldoende ruimte voor jouw vraagstuk ook een optie. Hier een paar suggesties:

Baas in eigen werk

Persoonlijk leiderschap

Assertiviteit op de werkplek

 Ter attentie van jouw leidinggevende

Beste leidinggevende, je helpt jouw medewerker door:

Geef het goede voorbeeld:

o   Sta open voor veranderingen.

o   Spreek je bereidheid uit om te veranderen.

o   Stel je plannen bij als omstandigheden daar om vragen.

o   Koppel dit terug aan de betrokkenen.

Zorg dat de medewerker regelmatig nieuwe werkzaamheden oppakt waardoor hij met andere zaken te maken krijgt. Het samenwerken in een projectorganisatie of stage lopen op een andere afdeling doen een groot beroep op de competentie aanpassingsvermogen.

Spreek  als oefening af dat je bewust een onverwachte situatie gaat creëren, waarbij de medewerker direct moet reageren. Het komt dan neer op alert handelen, waarbij je zelf als vangnet fungeert. Geef de medewerker daarna feedback op diens optreden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s