Thuiswerken werkt

Afbeeldingsresultaat voor thuiswerken reclame

Serie Myth busting

STELLING

Het aantal mensen dat structureel vanuit huis werkt neemt toe. Ongeveer 13% van de Nederlandse beroepsbevolking werkt inmiddels geheel of gedeeltelijk vanuit huis. Ter vergelijking, in Amerika ligt dit percentage op 10%. De verwachting is dat het aantal thuiswerkers de komende jaren verder zal stijgen. En het gaat allang niet meer alleen om garnalen pellen, felicitatiekaarten in elkaar zetten of folders vouwen. Onder de noemer Het Nieuwe Werken (HNW) wordt meer en meer vanuit huis gewerkt, geheel of gedeeltelijk. Maar werkt thuiswerken ook echt?

FEITEN

Onderzoek in 21 landen toont aan dat het hebben van invloed op je werktijd, de snelheid en de plaats van werken positieve effecten heeft. De dataset bevat meer dan 10.000 werknemers uit landen als Bulgarije, Canada, Denemarken, Japan, Nederland en Amerika, en geeft daardoor de mogelijkheid te controleren op effecten die verband houden met het type werk of de regelingen in het land. Zelfstandig je werk kunnen doen, waar en wanneer je wilt, zorgt ervoor dat werknemers meer tevreden zijn met hun werk, meer bereid zijn extra inzet te plegen en zich loyaler opstellen richting hun werkgever. In aanvulling hierop laat onderzoek uit Amerika onder ruim 20.000 werknemers in de periode 1997 tot 2008 zien dat mensen die thuiswerken meer uren maken dan mensen die op kantoor werken.

Dit zijn duidelijke resultaten, maar de vraag blijft nog wel in hoeverre deze resultaten zich ook vertalen in bijvoorbeeld een stijging van de productiviteit. Bij een grote Chinese multinational CTrip, waarbij het management geld wilde besparen op huisvestingskosten in een steeds duurder wordend Shanghai, hebben 994 callcentermedewerkers de mogelijkheid gekregen om vanuit huis te werken. In eerste instantie als een negen maanden durend experiment, waarna het management op basis van resultaten een besluit wilde nemen. Ongeveer de helft van de 994 medewerkers wilde aan het experiment deelnemen. Omdat het hebben van een breedband internetverbinding thuis, een eigen werkkamer en een dienstverband van minimaal zes maanden, criteria waren om deel te kunnen nemen, hebben uiteindelijk 249 medewerkers deelgenomen. Uit de groep medewerkers die niet wilde deelnemen aan het thuiswerkexperiment werd een controlegroep samengesteld.

De resultaten geven een toename van productiviteit aan van 13% bij de groep thuiswerkers, veroorzaakt door meer gewerkte uren (minder nemen van pauzes en minder ziekteverzuim) en een hoger aantal afgewerkte telefoontjes per minuut. De thuiswerkers waren ook meer tevreden met hun werk en hadden een lager verloop dan de groep die op kantoor bleef werken. Na het negen maanden durende Chinese experiment en met deze resultaten in het achterhoofd besloot het management van CTrip thuiswerken als mogelijkheid voor iedereen aan te bieden. Meer dan de helft van de medewerkers koos hiervoor en de productiviteit steeg met 22%. Een ander onderzoek waarin is gewerkt met een vergelijkbare opzet (controle- en experimentgroep), ditmaal 775 medewerkers van de internationaal opererende retailorganisatie Best Buy, laat een lager verloop zien acht maanden na het thuiswerkexperiment.

Omdat het in het geval van CTrip en Best Buy steeds gaat om een specifieke groep medewerkers van een bedrijf, is de generaliseerbaarheid van deze resultaten beperkt. Hoe waardevol de resultaten voor de bedrijven zelf ook zijn, voor algemeen generaliseerbare uitspraken is het te beperkt. De vraag blijft of het ook in een andere context en met andere beroepsgroepen werkt? Op basis van een grote dataset van ruim 22.000 Duitse werknemers werkzaam bij een zeer groot aantal bedrijven is het effect van plaats en tijdonafhankelijk werken onderzocht. Ruim 14% van de werknemers in deze dataset kan plaats- en tijdonafhankelijk werken. Deze groep is vergeleken met werknemers die deze mogelijkheden niet hebben, waarbij blijkt dat de flexibele groep gemiddeld anderhalf uur per week extra werkt. Deze resultaten zijn beter generaliseerbaar dan de resultaten van het Chinese en Amerikaanse bedrijf. Onderzoek in de vorm van een experiment heeft ook productiviteit als uitkomstmaat genomen en toont aan dat thuiswerken productiviteitverhogend werkt. Ook komt hieruit naar voren dat de mate waarin thuiswerken de productiviteit verhoogt, afhangt van het type werkzaamheden. Deelnemers aan het onderzoek zijn ingedeeld in een van de twee groepen: een groep die creatief, uitdagend werk onder handen had en een groep die saai, repetitief werk kreeg te doen. In de eerste groep is er sprake van een productiviteitsstijging van 11% tot 20%, in de tweede groep bleek er sprake van een productiviteitsdaling van 6% tot 10%. Behalve de positieve effecten geeft onderzoek ook aan dat thuiswerken en flexibele werkarrangementen een negatief gevolg kan hebben voor het verloop van de loopbaan van de thuiswerker. Zo laat onderzoek zien dat managers werken met een overtuiging ten aanzien van thuiswerken en deze gebruiken wanneer het gaat om promotie en loopbaanmogelijkheden voor hun medewerkers. Deze overtuiging kan positief zijn (thuiswerken doe je omdat je je betrokken voelt, het beste resultaat wil behalen) en negatief (thuiswerken doe je om het voor jezelf goed geregeld te hebben, niet uit betrokkenheid en loyaliteit naar het bedrijf ), en werkt op dezelfde manier positief of negatief door voor de thuiswerker.

CONCLUSIE
Het onderzoek haalt het door tegenstanders van HNW genoemde argument onderuit dat thuiswerken zou leiden tot lummelen. Er is geen sprake van lummelgedrag, er is eerder sprake van een verhoogde inzet, meer werktevredenheid en een hogere organisatiebetrokkenheid. Ook blijkt thuiswerken te resulteren in een hogere productiviteit en een lager verloop. Wel is er een mogelijk gevaar van productiviteitsdaling wanneer de thuis te verrichten werkzaamheden weinig uitdagend, repetitief en saai zijn. Prima voor denkbanen, minder verstandig voor doebanen. Een bijkomstig positief effect is dat bedrijven flinke besparingen op de huisvestingskosten realiseren.

TIPS & TRICKS
Thuiswerken werkt. Wel handig om bij het starten met flexibele werkarrangementen in ieder geval ook deze overwegingen mee te nemen:

  • Denk- en doebanen – Veel van het werk dat zich leent voor geheel of gedeeltelijk thuiswerken is te vinden in beroepen waarin door IT-toepassingen plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt kan worden (high-tech) of beroepen waarin het werk zonder enige vorm van IT of andere bedrijfsmiddelen kan worden gedaan. In de eerste variant gaat het vaak om denkbanen, zoals IT-specialisten, schadebehandelaars, vertalers, telemarketeers en helpdeskmedewerkers, in de tweede variant vaak om ongeschoold werk, om doebanen. Het onderzoek geeft aan dat thuiswerken positieve effecten heeft in denkbanen en dat deze positieve effecten minder snel zijn te verwachten in doebanen waarin de werkzaamheden weinig uitdagend, repetitief en saai zijn, zoals licht assemblagewerk, folders vouwen of garnalen pellen;
  • Nieuwe afspraken – Invoeren van thuiswerken (flexibele werkarrangementen of HNW) vraagt om aandacht. Omdat het leef- en werkpatroon behoorlijk verandert vraagt dit om bewustwording en een mentale verandering van medewerkers en managers. Welke praktische werkafspraken maak je met elkaar? ‘Mijn deur staat altijd open’, krijgt een andere invulling. Hoe zorg je als team voor onderlinge afstemming? Hoe vaak moet je in elkaars ogen kunnen kijken? Zorg dat je de invoering goed en voldoende aandacht geeft. Pak het op als een serieuze organisatieverandering;
  • Werksituatie thuis – Realiseer je dat de Arboregels op kantoor in veel opzichten ook van toepassing zijn op de thuiswerksituatie. Zo gelden voor het werken met een beeldscherm en een computer thuis dezelfde eisen als op kantoor, maar is de werkgever bijvoorbeeld niet meer verplicht om voor een goede bureaustoel te zorgen.

Meer lezen over thuiswerken of andere managementvraagstukken? De serie Myth busting bevat bewerkte versies van hoofdstukken uit het boek Hoe zit dat nu eigenlijk? Feiten en fabels in management’ .

MEER LEREN?

HR Myth Busting

Meer over thuiswerken lezen?

Het nieuwe werken (E-book) – Hoe werk je effectiever en productiever – Arjan Broere

Alles wordt anders – Hoe robots, 3D-printers, kunstmatige intelligentie en nog vier technologieën ons leven zullen veranderen – Dik Bijl

Aan de slag met het nieuwe werken – Dik Bijl

Klein receptenboek voor het nieuwe werken – Met 49 praktische recepten – Roland Hameeteman, Ben Kuiken, Gonny Vink

Het Nieuwe Werken onder het nieuwe arbeidsrecht – Marilet Hollants

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s